Historia Marty Zajęcia Marty Koszty Osiągnięcia Pomoc Potrzeby Sponsorzy Podziękowania Kontakt
Przekaż 1% podatku

Zajęcia Martusi

Jako rodzice staramy się niczego nie zaniedbać, gdyż czas odgrywa tu ogromną rolę. W opinii lekarzy  małe dziecko ma dużą szansę na poprawę ogólnego stanu zdrowia i rozwoju fizycznego, a także umysłowego.
Martusia musi mieć zapewnioną długoletnią intensywną rehabilitację ogólnorozwojową (różnorodne ćwiczenia rehabilitacyjne, często przy pomocy drogiego sprzętu, ćwiczenia w basenie, hipoterapię, dogoterapię),  rehabilitację wzroku, a także zajęcia logopedyczne i pedagogiczne.
Fantastyczni rehabilitanci krok po kroku pomagają osiągnąć Martusi kolejne szczeble sprawności fizycznej i umysłowej.
Dzieciństwo Martusi to kolejne godziny rehabilitacji, turnusy rehabilitacyjne i dużo ćwiczeń.Jest jednak bardzo pogodną i uśmiechniętą dziewczynką, którą z całego serca kochamy  i staramy się niczego nie zaniedbywać, otaczamy troskliwą opieką i rodzicielską miłością.  Poświęciliśmy zarówno  życie osobiste jak i zawodowe, aby zapewnić Martusi szanse na lepszy rozwój. Jednakże w problemach zdrowotnych córeczki to zbyt mało.

REHABILITACJA RUCHOWA odbywa się metodą  NDT-BOBATH.
Martusia bardzo lubi te ćwiczenia, traktuje je jako formę zabawy zawsze jest uśmiechnięta i nigdy nie płacze.
Rehabilitanci pracują nad prawidłowym ustawieniem głowy ,zwiększeniem napięcia w tułowiu, jak również wygaszaniem przetrwałych odruchów. Poprzez ćwiczenia i odpowiednią stymulację Martusia ćwiczy podpory, pozycje do czworaków  jak i samo czworakowanie (raczkowanie ).
Martusia jest pionizowana zarówno czynnie (przy pomocy terapeuty staje na nóżkach) jak również biernie (stoi w urządzeniu pionizującym, które powoduje wzmocnienie mięśni, i  odgrywa dużą rolę w prawidłowym rozwoju kości.
Rehabilitanci  stosują również ćwiczenia z integracji  sensorycznej ,które u dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością jak również wadą wzroku wpływają na utrzymanie równowagi , a także odpowiednie zachowanie ciała w przestrzeni .Martusia jest huśtana ,bujana ,a także kołysana w różnych kierunkach. Ćwiczenia te sprawiają Martusi ogromną radość i zadowolenie.

HIPOTERAPIA -wspomaganie rehabilitacji przy użyciu konia

Jest jedną z metod terapeutycznych, która jest wykorzystywana w usprawnianiu Martusi
Uzupełnia i wzbogaca kompleksową rehabilitację.
Dzięki specyficz­nym właściwościom ruchu konia przynosi ona bardzo dobre efekty w pracy nad kształ­towaniem reakcji równoważnych, obniżaniem napięcia mięśniowego, przygotowa­niem córeczki do chodzenia.
Koń poprzez chód powoduje u Martusi odpowiednie poruszanie ciała i wpływa na naprzemienność ruchów , które jest wykorzystywane w raczkowaniu jak i później w chodzeniu.

DOGOTERAPIA- wspomaganie rehabilitacji przy użyciu psa
Jest to cudowny piesek, który swoim spokojem i łagodnością, a także cierpliwością, znosi cały trud swojej pracy. Z dużym zaangażowaniem robi wszystko o co jest poproszony.
Językiem pobudza receptory na całym ciele Martusi, dzięki czemu  poprawiło się czucie, które było mocno zaburzone. Rączki stały się bardziej chwytne ,lepiej zaczęła odbierać bodźce dotykowe w poszczególnych partiach ciała reagując odpowiednio na dotyk jak i  ból. 
Obecnie czucie jest coraz bardziej zbliżone do prawidłowego.
Poprzez terapię kontaktową, czyli zabawę, przytulanie i głaskanie Martusia szybciej i dokładniej próbuje wykonywać ćwiczenia. Radość i uśmiech jest widoczny zawsze na jej twarzy.

CWICZENIA W BASENIE POWODUJĄ u Martusi ogólne rozluźnienie i odprężenie całego ciała, a ćwiczenia stają się prostsze, ponieważ wykonywane są w odciążeniu.
Martusia bardzo lubi kopać nóżkami ,sprawia jej to ogromną frajdę, zaczęła również poruszać w wodzie rączkami, a pobyt na basenie sprawia jej ogromną radość.
W czasie wykonywanych ćwiczeń w wodzie pracują różne grupy mięśniowe co korzystnie wpływa na prawidłowy ich rozwój.

ZAJĘCIA Z PEDAGODIEM
Celem  tych zajęć jest kształtowanie niezbędnych umiejętności z zakresu następujących sfer: porozumiewanie się, rozwój społeczny, naśladownictwo, duża i mała motoryka. Wiele czasu poświęca się Martusi na stymulację polisensoryczną oddziaływującą na zmysł: wzroku, słuchu, węchu i smaku.
Punktem wyjścia w procesie terapii jest budowanie bliskiej więzi emocjonalnej i nawiązywanie kontaktu z dzieckiem. Podczas zajęć stwarza się odpowiednie warunki do pracy.
Przebieg indywidualnych zajęć zależy zawsze od możliwości psychofizycznych dziewczynki i jej samopoczucia. Rodzaje zaplanowanych ćwiczeń są elastyczne i modyfikowane w podążaniu za Martusią.
W pracy z dzieckiem wykorzystywane są pomoce dydaktyczne niezbędne do zajęć z uczniem niedowidzącym: przedmioty o różnej strukturze, zabawki podświetlane, wydające różne dźwięki, instrumenty muzyczne, grzechotki, kasety magnetofonowe, płyty CD, oraz elementy przyrody ożywionej i nieożywionej. Realizując indywidualny program nauczyciele bazują przede wszystkim na tym co bliskie i znane Marcie, pamiętając o stopniowaniu trudności, indywidualizacji, dostarczaniu wrażeń polisensorycznych, wielozmysłowym poznaniu otoczenia oraz dostarczaniu wzmocnień pozytywnych.
Podczas tych zajęć nauczyciele realizują następujące metody pracy z Martusia:
- Niedyrektywna Terapia Zabawowa – podążanie za dzieckiem w zabawie;
- Program Aktywności – Świadomość ciała, kontakt i komunikacja Ch. Knilla;
- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
- Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami;
- Stymulacja polisensoryczna;
- Muzykoterapia;
- Zabawy paluszkowe;
- Baraszkowanie.

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Martusia objęta jest systematyczną opieką logopedyczną. Założeniem prowadzonej opieki logopedycznej jest trening umiejętności jedzenia (prawidłowe zbieranie pokarmu z łyżeczki nauka gryzienia, żucia), usprawnianie aparatu artykulacyjnego w celu zapewnienia  możliwości posługiwania się mową.
Obecnie Martusia nie mówi , w chwili obecnej nie posługuje się żadną pozawerbalną formą komunikacji, reaguje bardzo dobrze na nawet najmniejsze bodźce słuchowe oraz kontakt z drugą osobą. Celem zajęć w ramach komunikowania się jest znalezienie optymalnych  metod kontaktowania się z najbliższym otoczeniem.

REHABILITACJA WZROKU

REHABILITACJĘ WZROKU czy też terapię widzenia wykonujemy u Martusi codziennie.
Do Martusi przyjeżdżają Panie z Regionalnej Fundacji Dzieci Niewidomych i Niedowidzących z Chorzowa z Filią w Bielsku- Białej ,które przeprowadzają terapię i udzielają nam instruktażu do dalszej pracy.
Obecnie poprzez odpowiednie ćwiczenia dążymy do tego, żeby Martusia chciała patrzeć, czyli skupiała wzrok na przedmiocie lub twarzy. Ćwiczymy lokalizację przedmiotu lub bodźca świetlnego, a także powolutku podążanie wzrokiem za przedmiotem czyli tzw. wodzenie. Jest to bardzo trudne ćwiczenie, dlatego potrzeba jeszcze czasu ,aby zostało prawidłowo wykonane.
Do terapii wzroku potrzebny jest bardzo drogi specjalistyczny sprzęt, aby nie uszkodzić istniejącego procesu widzenia jak również nie wywołać napadów padaczki. Praca na takim sprzęcie daje pozytywne wyniki rehabilitacji.


 TURNUSY REHABILITACYJNE

Ośrodki rehabilitacyjne do których jeździmy z Martusią  zapewniają intensywną rehabilitację, a zajęcia odbywają się przez cały dzień. Codziennie jest rehabilitacja indywidualna, hipoterapia, dogoterapia, basen , zajęcia w pająku, magnetostymulacja, terapia zajęciowa indywidualna i grupowa a także zajęcia z pedagogiem i logopedą.
Żeby były postępy ogólnorozwojowe Martusia powinna uczestniczyć w roku w co najmniej 6 takich turnusach.
(2 tygodnie intensywnej rehabilitacji i 6 tygodni odpoczynku.)
W  ubiegłym roku  Martusia uczestniczyła  w 6  takich turnusach. Po każdym turnusie  można zauważyć postępy w ogólnym rozwoju psycho-fizycznym, co sprawia nam bardzo dużą radość i zadowolenie z sukcesów. Pragniemy kontynuować rehabilitację i wyjazdy również w następnych latach.PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM KARTY WYPISU Z TURNUSÓW MARTUSI :